Güvenlik & Altyapı Resmi

Yönetilen güvenlik uzmanlarımız mevcut durumunuzu değerlendirmenize, gelecekteki olgunluğunuzu belirlemenize ve eyleme geçirilebilir bir yol haritası oluşturmanıza yardımcı olur. En son güvenlik stratejilerini kuruluşunuzun altyapısına, ağına ve uç noktalarına uygulamak için bir yatırım planı geliştirebilirsiniz.

Altyapı, ağ ve uç nokta korumasını hızla etkinleştirin

Yönetilen güvenlik hizmetlerinin yardımıyla, karmaşık hibrit, çoklu bulut ortamlarında yenilikçi teknolojileri hızla dağıtabilir, uygulayabilir ve güvenli hale getirebilirsiniz.

Ekibinizi güvenlik uzmanlığıyla genişletin

Şirket içi yönetilen güvenlik uzmanlarımızın ve analistlerimizin yardımıyla kritik altyapınıza ve ağ güvenliği teknolojilerinize 7/24 izleme ve yanıt özellikleri ekleyin.

Genellikle kurumsal BT ortamlarına uygulanan Ağ Altyapısı Güvenliği, yetkisiz erişimi, kaynak ve verilerin değiştirilmesini, silinmesini ve çalınmasını engellemek için önleyici tedbirler yükleyerek temel alınan ağ altyapısını koruma işlemidir. Bu güvenlik önlemleri arasında erişim kontrolü, uygulama güvenliği, güvenlik duvarları, sanal özel ağlar (VPN), davranış analizi, izinsiz giriş önleme sistemleri ve kablosuz güvenlik yer alabilir.

Altyapı güvenliği, gayrimenkul gibi kalıcı varlıkları içerebilir, ancak en yaygın olarak bilgisayarlar, ağ sistemleri ve bulut kaynakları (hem donanım hem de yazılım) dahil olmak üzere teknoloji varlıklarına atıfta bulunmak için kullanılır.

Altyapı güvenliği kavramı sadece geleneksel bir siber saldırıdan korunmayı değil, aynı zamanda doğal afetlerden ve diğer felaketlerden korumayı da içerir. Ayrıca, bir kuruluşun bir saldırıdan veya diğer kesintilerden nasıl kurtulduğunu göz önünde bulunduran esneklik konusuyla da ilgilidir. Nihai hedef, güvenlik önlemlerini artırmak ve işletmelerin karşılaştığı kesinti sürelerini ve buna bağlı müşteri yıpranmasını, marka ve itibar kaybını ve uyumluluk maliyetlerini en aza indirmektir.

Temel olarak, altyapı güvenliği, kuruluşun teknoloji çevresinin tamamının korunması hakkında üst düzey bir düşünme biçimini tanımlar. Daha fazla taktiksel güvenlik planı – (örneğin, işçilerimizin dizüstü bilgisayarlarındaki verileri nasıl koruyacağız?) – bu kapsayıcı stratejinin altında alt kümeler olarak geliştirilebilir.

Farklı altyapı güvenliği seviyeleri nelerdir?

Altyapı güvenliğinin çeşitli düzeyleri veya kategorilerinin evrensel bir tanımı yoktur, ancak kuruluşta güvenliğe bakmanın ortak bir yolu aşağıdaki dört düzeyin güvenliğini sağlamaktır:

man people night dark

Fiziksel Seviye: Altyapı, kilitli kapılar, çitler, yedek jeneratörler, güvenlik kameraları ve benzerleri şeklinde fiziksel korumaya ihtiyaç duyar. Yedekleme ekipmanını dünyanın başka bir yerine yerleştiren yük devretme planları da fiziksel güvenlik stratejisinin bir parçasıdır.
Ağ Düzeyi: Özünde, ağ güvenliği, verileri ağa girerken, ağdan çıkarken ve ağ üzerinden geçerken korur. Bu, ister şirket içinde ister bulutta olsun, trafik şifrelemesini, uygun güvenlik duvarı yönetimini ve kimlik doğrulama ve yetkilendirme sistemlerinin kullanımını içerir.
Uygulama Düzeyi: Güvenlik, uygulama düzeyinde de dikkate alınmalıdır. Bu, veritabanlarının SQL enjeksiyonları gibi saldırılara karşı korunmasını ve diğer uygulamaların yetkisiz kullanıma veya kötü niyetli açıklara karşı sağlamlaştırılmasını içerir.
Veri Düzeyi: Altyapı güvenliğinin en alt düzeyinde, nerede ve nasıl depolandığına bakılmaksızın veri koruması dikkate alınmalıdır. Bu, uygun olduklarında veri şifreleme, yedeklemeler ve anonimleştirme taktiklerini içerir.

Altyapı güvenliği neden önemlidir?

Kritik altyapı güvenliğini içeren altyapı güvenliği, hem teknoloji varlıklarına hem de verilere saldırı veya felaket nedeniyle zarar gelmesini önlemek için kritik öneme sahiptir. Başarılı bir saldırı durumunda veya bir felaket meydana geldiğinde hasar miktarını en aza indirmek için de gereklidir. Benzer şekilde, altyapı güvenliğinin birincil amacı, kuruluşun karşı karşıya olduğu genel risk düzeyini düşürmek ve bu da önemli bir operasyonel aksama ve/veya işletme üzerinde finansal etki olasılığını en aza indirmektir.

Günümüzün kuruluşu, her zamankinden çok daha karmaşık olan ve genellikle hem şirket içi hem de bulut tabanlı sistemleri içeren BT altyapısına sahiptir; şirkete ait ve çalışanlara ait cihazlar (dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar dahil); ve hatta kameralar ve endüstriyel sensörler gibi Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları. Bu cihazların çoğu asla güvenlik düşünülerek tasarlanmamıştır veya olaydan sonra kendilerine bir dizi güvenlik düzeltmesi uygulanmıştır. Sonuç olarak, tüm bu sistemlerin güvenliğini sağlama görevi yönetici organizasyona düşmektedir.

Altyapı, her işletmenin teknoloji operasyonlarının merkezinde yer alır ve bu nedenle altyapı güvenliği, genel güvenlik stratejilerinin temel taşıdır. Altyapı güvenliğini, taktik stratejileri ve çevresinde geliştirilen diğer her şeyi destekleyen kuruluş için ana güvenlik planı olarak düşünmek belki de en kolayıdır.