Çekirdek Donanım & IT Resmi

Donanım BT Desteği, uzaktan ve yerinde yönetilen BT desteğini içeren, dış kaynaklı çok katmanlı bir BT bakım çözümüdür. Şirketimiz; Yazılım ve Donanım BT Desteği sağlamanın en verimli yollarını değerlendirecek ve hizmet kullanıcısının, mevcut ve gelecekteki BT gereksinimleriyle ilgili olarak kararlaştırılan bir özel kaynak paketi sunacaktır.

Çekirdek Donanım & IT Desteğine Neler Dahildir?

Donanım BT Desteği’nin önerilen kapsamı ve türü, hizmet kullanıcısının BT gereksinimlerine bağlı olarak değişir. Şirketimiz uygun maliyetli kaynaklardan oluşan özel bir paket sağlamak için gereken yazılım desteğinin tam türünü daha iyi anlamak için hizmet kullanıcısıyla birlikte çalışır.

Dahil edilebilecek yazılım desteği türleri:

  • Sistem Yazılımı – Sistem yazılımı genel olarak Windows veya Mac OS gibi bir İşletim Sistemini (OS) ifade eder. İşletim sistemi, tüm sistem uygulamalarının (örneğin yazılım paketleri) çalışmasına ve kontrolüne adanmıştır. Sistem yazılımı, belirli bir donanım parçasının işlevselliğine adanmış ürün yazılımını da içerebilir (örneğin, bu bir CD sürücüsü veya modem içerebilir).
  • Uygulama Yazılımı – Uygulama yazılımı, son kullanıcı programı veya üretkenlik programı olarak da bilinir. Bu, tekil bir bilgisayar programı olarak işlev görecek şekilde tasarlanmış her türlü yazılımı içerir. Uygulama yazılımı örnekleri arasında kullanıma hazır bir kelime işlemci, bir web tarayıcısı, e-posta, tasarım veya grafik paketi ya da bir güvenlik duvarı bulunabilir.

Donanım desteği, toplu olarak bireysel bir iş istasyonunu veya BT ağ altyapısını oluşturan tüm fiziksel BT bileşenleriyle ilgili hem proaktif hem de reaktif bakım önlemlerini içerir. Bir şirketin büyüklüğüne ve göreceli BT gereksinimlerine bağlı olarak, donanım desteği çeşitli seviyelerde planlanmış veya ‘onarım ‘düzeltme’ BT desteği içerebilir.

Sunucu Desteği – Tüm iş istasyonları (ve Kendi Cihazını Getir bölümlenmiş ağındaki tüm cihazlar), paylaşılan dosyaları/programları depolamak ve bunlara erişmek için merkezi bir sunucuya bağlanmalıdır. Tamamen işlevsel bir sunucuya erişime olan bu kritik güven, sunucu desteğinin dış kaynaklı profesyonel donanım desteğinin ana özelliklerinden biri olduğu anlamına gelir.

Yazılım ve Donanım BT Desteği’nin eksiksiz bir paketinin kapsayabileceği diğer donanım desteği türleri şunları içerebilir:

  • Grafik/Ses Kartı
  • Anakart & Güç Kaynağı
  • Merkezi İşlem Birimi (CPU)
  • Rasgele Erişim Belleği (RAM)
  • Monitör/Klavye/Fare/Hoparlörler/Yazıcı
  • Sabit Sürücü (HHD) ve Katı Hal Sürücüsü (SSD)
  • Kablolama,

Şirketlerin ihtiyaçlarıyla ilgili olarak düşünülmüş bir donanım desteği türü olarak da öne çıkabilir. Hizmet kullanıcısının kablolama sorunlarıyla ilgili yardıma ihtiyaç duyduğu durumlarda, servis sağlayıcı, ağın boyutuna ve potansiyel genişlemesine göre en verimli kablolama düzenini belirlemek için eğitimli BT mühendisleri gönderecektir.

Yazılım ve Donanım BT Desteği – Hizmet Düzeyi Sözleşmesi

Yazılım ve Donanım BT Destek paketinin koşulları, profesyonel üçüncü taraf satıcı ile hizmet kullanıcısı arasında bir Hizmet Düzeyi Sözleşmesi’nde (SLA) kararlaştırılmalıdır. SLA’nın bir parçası olarak, satıcı tipik olarak, işin tam doğasının (amaçlar ve gelecekteki hedefler dahil) mevcut BT altyapısının göreceli etkinliğine karşı ölçüleceği uygun bir danışmanlık dönemi sunacaktır.

Ağın sürekli kararlılığının nasıl sağlanacağına ilişkin öneriler, hizmet kullanıcısını gereken Yazılım ve Donanım BT Desteği’nin olası düzeyi hakkında bilgilendirmeye yardımcı olacaktır. Bu, gelecekte kullanıma hazır hale getirme stratejileriyle ilgili önerileri içerebilir (sunucu genişletme planlaması ve daha büyük bir iş yerine taşınmaya dahil olabilecek gerekli kablolama gibi).

Donanım BT Desteği Neden Gereklidir?

Donanım BT Desteği, siber saldırı şeklinde hassas verilere yetkisiz erişimin önlenmesinde önemli bir rol oynar. Bunun nedeni, tipik yazılım paketlerinin her 1-4 ayda bir güncelleştirmeleri kullanıma sunması ve donanımdaki gelişmelerin güncelleştirilmiş yazılımın geliştirici tarafından amaçlandığı gibi çalışmasına izin vermesidir.

Profesyonel bir üçüncü taraf satıcının Yazılım ve Donanım BT Desteği, genellikle hata düzeltmeleri ve güncelleştirilmiş güvenlik özellikleri sunan otomatik veya düzenlenmiş yazılım ve donanım güncelleştirmelerini içerir. Bu, siber suçlular tarafından istismar edilebilecek güvenlik boşluklarını kaldırarak güvenlik ihlali riskini önemli ölçüde azaltır.

Hizmet kullanıcılarına genellikle Yazılım ve Donanım BT Desteği sorunları için ilk iletişim noktası olarak bir yardım masası veya bilet sistemi sağlanır. Yardım masasına veya bilet sistemine telefonla veya e-posta ya da canlı sohbet gibi çevrimiçi hizmetler aracılığıyla erişilebilir. Amaç, yazılım veya donanım sorunuyla ilgili tüm önemli bilgileri toplamak ve ilgili destek personelini uyarmaktır.

Bilet yükseltildikten sonra, hizmet kullanıcısına, düzeltmenin mevcut durumu hakkında tavsiyede bulunacak bir çevrimiçi izleme sistemine erişim izni verilmesini bekleyebilir. Satıcı, gelecekte bir çözüme daha hızlı erişim sağlamak amacıyla eğilimleri belirlemek amacıyla destek biletlerinde toplanan bilgileri harmanlayacaktır (çözümler self servis talimatları, uzaktan erişim çözümleri veya yerinde mühendis desteğini içerebilir).